Απόσυρση οχημάτων Ν. Θεσσαλονίκης

αποσυρση οχηματων θεσσαλονικη

Τι αναλαμβάνει η εταιρεία μας;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία απόσυρσης του αυτοκινήτου σας από την κυκλοφορία. Με την παραλαβή του οχήματος εκδίδεται η Βεβαίωση Παραλαβής. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που μας δίνετε και στην εφορία την οποία ανήκετε.

Συνεπώς, έχετε στα χέρια σας ένα επίσημο έγγραφο, που αποδεικνύει την οριστική διαγραφή του οχήματος σας.

Τι Κερδίζετε;

Απαλλάσεστε από τα έξοδα που θα είχατε για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, των ελέγχων Κ.Τ.Ε.Ο. και της ασφάλισης του αυτοκινήτου σας, ενός οχήματος που ουσιαστικά δε χρησιμοποιείτε.

Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποταξινομήσετε το αυτοκίνητο σας, και να απαλλαγείτε από τις υποχρεώσεις που το συνοδεύουν.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

* Η μονάδα, έχει τη δυνατότητα παραλαβής φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.

** Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής τρακαρισμένων οχημάτων, δεν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν το όχημα ανήκει σε ιδιώτη, απαιτούνται:

 1.  Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Πινακίδες Κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών, αν πρόκειται για φορτηγό
 4. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα
 5. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση του οχήματος από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αν το όχημα ανήκει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτούνται:

 1. Φωτοτυπία του εταιρικού
 2. Άδεια Κυκλοφορίας
 3. Πινακίδες Κυκλοφορίας
 4. Βιβλιάριο Μεταβολών, αν πρόκειται για φορτηγό
 5. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα
 6. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση του οχήματος από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα
 7. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας εκπροσώπου

Αν το όχημα ανήκει σε Ανώνυμη Εταιρεία, απαιτούνται:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Πινακίδες Κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών, αν πρόκειται για φορτηγό
 4. Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης Δ.Σ.
 5. Πρακτικό Δ.Σ. περί της απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 6. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας εκπροσώπου
 8. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα
 9. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση του οχήματος από Δήμο, Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα